در این سایت کتابخانه ی بزرگ فانتزی من و هم چنین داستانم قرار می گیرد

داستان های نوشته شده توسط دارن شان

۱ - مجموعه ی دوازده جلدی سرزمین اشباح :

جلد اول - سیرک عجایب

جلد دوم - دستیار یک شبح

جلد سوم - دخمه ی خونین

جلد چهارم - کوهستان اشباح

جلد پنجم - آزمون های مرگ

جلد ششم - شاهزاده اشباح

جلد هفتم - شکارچیان غروب

  جلد هشتم - همدستان شب

جلد نهم - قاتلان سحر

جلد دهم - دریاچه ی اشباح

جلد یازدهم - ارباب سایه ها

جلد دوازدهم - پسران سرنوشت


۲ - مجموعه ده جلدی نبرد با شیاطین :

جلد اول - لرد لاس

جلد دوم - دزد شیطانی

جلد سوم - فاجعه ی اسلاتر

جلد چهارم - بک

جلد پنجم - دیو همخون 

جلد ششم - رستاخیز شیطان

جلد هفتم – سایه ی مرگ

جلد هشتم – جزیره ی گرگ ها

جلد نهم - ندای مرموز

جلد دهم - قهرمانان جهنم ( زمستان سال ۱۳۸۸ )


گزارش تخلف
بعدی